o nama

GALVA szr - osnovana 1992 godine i od tada radi bez prekida na istoj lokaciji, sa stalno zaposlenim radnicima. Osnovna delatnost je elektrohemijsko cinkovanje, a bavimo se i drugim vrstama elektrohemijske, kao i hemijske zaštite metala. Osim elektrohemijskog cinkovanja u zavisnosti od potreba naše privrede u mogućnosti smo da pružimo usluge i drugih vrsta hemijskih i elktorhemijskih zaštita metala.

Osnivač i vlasnik firme je inženjer tehnologije Ljiljana Gavrilović, sa dugogodišnjim iskustvom, na poslovima projektovanja i realizacije tehnoloških procesa elektrohemijske zaštite metala. Učestvovala je kao projektant, na izradi i realizaciji projekata galvanizacije ZCZ, a kao saradnik i konsultant na više privatnih projekata.

Kvalitet površinske zaštite Galve verifikovan je od strane akreditovanih institucija: Centralne laboratorije ZCZ i Instituta za ispitivanje materijala a.d. Beograd. Zato smo u mogućnosti da garantujemo kvalitet naše povr-šinske zaštite, zavisno od potreba naših komitenata i u skladu sa njihovim zahtevima.

Izvod iz APR-a