USLUGE

GALVA szr - osnovana 1992 godine i od tada radi bez prekida na istoj lokaciji, sa stalno zaposlenim radnicima. Osnovna delatnost je elektrohemijsko cinkovanje, a bavimo se i drugim vrstama elektrohemijske, kao i hemijske zaštite metala. Osim elektrohemijskog cinkovanja u zavisnosti od  potreba naše privrede u mogućnosti smo da pružimo usluge i drugih vrsta hemijskih i elktorhemijskih zaštita metala.
Osnivač i vlasnik firme  je Ljiljana Gavrilović, sa dugogodišnjim iskustvom, na poslovima projektovanja i realizacije tehnoloških procesa elektrohemijske zaštite metala. Učestvovala je kao projektant, na izradi i realizaciji projekata galvanizacije ZCZ, a kao saradnik i konsultant na više privatnih projekata.
Kvalitet površinske zaštite Galve verifikovan je od strane akreditovanih institucija: Centralne laboratorije ZCZ i Instituta za ispitivanje materijala a.d. Beograd.  Zato smo u mogućnosti da garantujemo kvalitet naše povr-šinske zaštite, zavisno od potreba naših komitenata i u skladu sa njihovim zahtevima.
Szr GALVA poseduje fleksibilnu opremu velikog kapaciteta, koja može da obrađuje delove u bubnjevima (sitniji komadi i vijčana roba) i na ramovima (kačenjem).
Delovi za kačenje mogu biti max.dimenzija 1050x550x250mm. Takođe se mogu  raditi sve vrste hromatizacija : plava, žuta, crna i maslinasta zavisno od zahteva kupca. Debljina prevlake cinka takođe zavisi od zahteva i može
biti u opsegu od 8 do 20µ.